privacy beleid

KNUL VAN SMUL

Als SMUL beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacystatement. SMUL vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, gasten/klanten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In dit privacystatement lichten wij toe:

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • bij het bezoeken van onze website;
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website;
 • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat bij één van onze vestigingen;
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening;
 • in het kader van een zakelijke relatie met SMUL;
 • door het gebruik van onze diensten of die van derden waar wij een overeenkomst mee hebben.
 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. In het kader van een overeenkomst met de gast/klant/partner. Voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van (een) eventuele opdracht.
 3. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en overige wet en regelgeving.
 4. Het verwerken van een reservering of geplaatste order voor Delicat.
 5. Het uitvoeren van marktonderzoek.
 6. Voor het toezenden van promoties en marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

SMUL kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u klant/gast/partner of website bezoeker bent bij Délicat.

Websitebezoeker

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens;
 • Op onze website of sociale media accounts vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, review, et cetera);
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een bestelformulier, et cetera).

Sollicitant bij SMUL

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens,
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
 • Gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met SMUL delen;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Klanten/gasten/afnemers van de producten/diensten van SMUL
Indien u een bestelling plaats bij SMUL, kan SMUL onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Overige, zelfstandig versterkte, gegevens die ingevuld worden bij het plaatsen van een bestelling van de producten/diensten bij Délicat.

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om inzage.

Zakelijke klant

SMUL verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet.
 1. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

SMUL kan uw persoonsgegevens doorgeven aan al haar dochterondernemingen en zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. SMUL is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van SMUL, sluit SMUL met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

 1. Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op data portable. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. SMUL maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Functionaris Persoonsgegevens van SMUL;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.
 1. Beveiliging

SMUL doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. SMUL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via onze Functionaris Persoonsgegevens.

 1. Technische informatie en cookies

Technische informatie
De website van SMUL verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer (welke wordt geanonimiseerd door het weglaten van de laatste drie tekens), het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren. Uw gegevens van onze website worden niet gedeeld met Google voor haar eigen doeleinden of voor advertentiedoeleinden.

Cookies en soortgelijke technieken
De website van SMUL maakt gebruik van functionele, analytische & tracking cookies en soortgelijke technieken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen aangeduid als: “cookies”) op onze websites.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en vergelijkbare technieken die via onze websites worden geplaatst, per categorie de bijbehorende doeleinden en de website of partij die de cookies plaatst.

Voor welke doeleinden kunnen wij cookies gebruiken?

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van onderstaande doeleinden:

 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 2. het opslaan van voorkeuren;
 3. het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen weergeven;
 4. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 5. het aanbieden van de mogelijkheid om (in de toekomst) inloggegevens op te slaan, zodat dit niet iedere keer opnieuw behoeft te worden ingevuld.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinden:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en de webpagina’s;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt;
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 5. het optimaliseren van de website.

Tracking cookies

Deze cookies houden het surfgedrag van individuele personen bij. Andere organisaties dan SMUL maken met dit type cookies profielen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken op andere websites met wie deze cookies worden gedeeld. Voor dit type cookies geeft u in de pop up bij uw eerste bezoek aan de website van SMUL wel of geen toestemming.

Sociale media cookies

Wij kunnen sociale media cookies gebruiken voor onderstaande doeleinden:

 1. het tonen van de integratie van social media op onze websites;
 2. het aanbieden van de mogelijkheid om SMUL te volgen via social media kanalen;
 3. het mogelijk maken van het gebruik van social media op onze websites.

Security cookies

Wij gebruiken security cookies voor onderstaand doeleinden:

 1. het herleiden of een bezoek nieuw is om daarmee hackpogingen of ongeautoriseerde loginpogingen tegen te houden;
 2. het herleiden of een bezoek van een bot/crawler of persoon afkomstig is;
 3. het waarborgen dat alleen uitgenodigde personen toegang hebben tot een (specifieke) website.

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed op.

 1. Bewaartermijn

SMUL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. SMUL bewaart kandidaatgegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via de Functionaris Persoonsgegevens.

 1. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door SMUL , dan kunt u per e-mail contact opnemen met SMUL via INFO@KNULVANSMUL.NL

Wijzigingen

SMUL kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites van Délicat. Deze versie is geldig vanaf 10 maart 2023

Versie: 10 maart 2023